خانه / رمان / رمان آنلاین (پەڕە 3)

رمان آنلاین

رمان پرنسس/پارت بیستو هشت

_دیگه سفارش نکنم. این چند روز با ویلی کنار میای و تمریناتم انجام می دی! ” با اینکه بودن با لیزا را ترجیح می دادم اما بعد از یک بحث اساسی به علی قول دادم از ویلیام حرف شنوی داشته باشم. ” بی حوصله چشمانم را می بندم. با جدیت …

بیشتر بخوانید »

رمان خاطره/ پارت سی

دختر حتی با وجود کفش‌های پاشنه ده سانتی باز هم مجبور است برای بردن دهانش زیر گوش امید روی پنجه‌ی پا بأیستد. حتی بوی سیگار و الکل هم مانع رسیدن بوی عطرش به بینی امید نمی‌شود. با آن صدای جذابش کنار گوش حرف می‌زند: _شما که ده دقیقه هم نمی‌شه …

بیشتر بخوانید »

رمان خان زاده/فصل دو پارت هفت

  _من کی دروغ گفتم! بپرس چیزی که میخوایو _ وقتی رفته بودیم کیش کیمیا اونجا بود درست توی هتلی که ما بودیم وقتی دیدمش مثل دیوونه ها شدم با خودم فکر کردم حتما توبه کیمیا گفتی که اونام بیان اونجا . اون اتفاق که افتاد اگه حواسم پرت شد …

بیشتر بخوانید »

رمان مهاجر/پارت هجده

در همان حال گفتم: _باید یه سر برم خونهی قبلی برای تحویل سفارشها… اگه دیر کردم بیا اونجا دنبالمون. صدای خانمی که آرمان را پیج میکرد آمد. آرمان با کمی مکث گفت: _باشه، مراقب خودتون باشید. لبخندی زدم و گفتم: _تو هم همینطور. تا آمدم تماس را قطع کنم، آرمان …

بیشتر بخوانید »

رمان پرنسس/پارت بیستو هفت

قبل از تکان لب هایم به سرعت در آغوشش گم می شوم. _ببخشید فرشته کوچولوی من! معذرت می خوام! ” هنوزم نمی فهمم دلیل اعتراض علی به تنهایی ام چیست!؟ ” درحالیکه خواب از چشمانم فراری ست و برای ذره ای خواب لَه لَه می زنم با بی حالی لب …

بیشتر بخوانید »

رمان پرنسس/پارت بیستوشش

هنوز به اتاقش نرسیده ایم که لیزا با مردی میانسال و قد بلند و لاغر به طرف ما می آید. علی با روی باز از او استقبال می کند. _هی جَک! صمیمانه یکدیگر را در آغوش می کشند و علی مرا به جک معرفی می کند: _دلان اواخر کارآموزیش رو …

بیشتر بخوانید »

رمان خاطره/پارت بیستو نه

  * * * * * پری را می‌بینم که حاضر و آماده به سمتم می‌آید؛دمبل‌ها را کنار می‌گذارم و با نفسی بریده صاف می‌نشینم. عرق نشسته روی گردنم را با حوله‌ خشک می‌کنم و می‌پرسم: _کجا میری؟هنوز که خیلی زوده! جوابش تکانم می‌دهد: _می‌خوام امید و ببینم!الان میاد… امید …

بیشتر بخوانید »

رمان استاد من/فصل دو پارت دوازده

اروم سرشو اورد بالا و خیره نگاهم کرد با غیض کمرمو فشرد که داغ شدم با لحن داغی زیرگوشش گفتم: گرممه شاهی. با اخم غلیظی رو به دامون گفت: شما اینجا چیکار میکنی؟ دوتا بادیگارداش همراهش بودن. با لبخند برای جفتشون دست تکون دادم و با همون لحن داغون گفتم: …

بیشتر بخوانید »

رمان خان زاده/فصل دو پارت شش

  مونس و زمین گذاشت رو بهش گفت: _ برو بابایی برو بازی کن من با مامانت حرف بزنم. به صورتش زیاد نگاه نمکردم تا صورتم رو نبینه اما اون به سمتم اومد و انگشتش را زیر چونم گذاشت و سرمو بالا گرفت و گفت: _ مونس گفت مادرم اینجا …

بیشتر بخوانید »

رمان خاطره/پارت بیستو هشت

ساعت یک و چهل و پنج دقیقه‌ی شب است که عزاداری آخرین شب قدر هم تمام می‌شود. در این سه شب،فقط امشب پایم را در این مراسم گذاشتم و دو شب دیگر در زیرزمین کمک می‌کردم. آخر خاندان رستمی معتقد بودند کار را به دست دیگران بسپارند ثوابش از بین …

بیشتر بخوانید »

رمان دختر حاج آقا/پارت بیستو یک

  دستش از زیر دامنم بالا رفت و از روی ساپورت نقطه ی حساس بدنم رو مالوند….داغ بودم داغتر شدم…خندیدم و به کمر شهاب چنگ زدم…نفسش کش دار شد و گفت: -جوووون….چقدر تو جوووونی….دختر هات! خنده ام محو شد و صورتم مچاله…گوشت بازوش رو بین انگشتام فشردم و نالیدم: -آااااه …

بیشتر بخوانید »

رمان خانزاده/فصل دو پارت پنج

نمیدونم واقعاً سفر کاری که اهورا ازش حرف میزد تموم شده بود یا نه به خاطر اینکه از من عصبانی بود برنامه‌ها شو کنسل کرده بود عزم رفتن کرده بود. با هم حرف نمی زدیم هنوز از من دلخور بود و نمیدونست اصلا من چقدر ازش دلگیرم به خاطر کارایی …

بیشتر بخوانید »

رمان خاطره/پارت بیستو هفت

چشم‌هایم سیاهی می‌رود.به سختی آخرین پله را طی می‌کنم. صدای علی را از پشت سرم می‌شنوم: _وایستا برسونمت! اعتنایی به حرفش نمی‌کنم. چند نفری که در کافه هستند با تعجب به حال خرابم نگاه می‌کنند. پاهایم که این همه برای قدرتی بودنشان تمرین کرده‌ام حالا سست و تو خالی شده‌اند. …

بیشتر بخوانید »

رمان استاد من/فصل دو پارت یازده

رسیدیم به سمت چندتا خانم و آقا. با دیدن شباهت زیاد شاهرخ با زن توی جمع فهمیدم مادرشه. لبخند ملیحی روی لبام نشوندم و‌شاهرخ با جدیت کمرم و گرفت و‌گفت: اینم از آیسان خانم که مشتاق بودین ببینینش. با لبخند یکم سرمو خم کردم و گفتم: سلام از دیدنتون خوشحالم. …

بیشتر بخوانید »

رمان مهاجر/پارت هفده

فوری بغلش کردم و دم گوشش زمزمه کردم: _اگه نمیخوایش… رها شده _ زهرا یزدانی،نرجس رجبی کاربر نودهشتیا با بغض، آهسته حرفم را قطع کرد: _خیلی خوشحالم! نگرانیام، جایش را به ذوق داد. چهقدر زیبا بود این اشکهای شوق ! صورت زیبایش را با دستانم قاب گرفتم و گفتم: _خوشبختیت …

بیشتر بخوانید »

رمان خان زاده/فصل دو پارت چهار

  جواب قانع کننده ای نگرفته بودم اما سکوت کردم و این سکوت و به معنی قبول کردن تلقی کرد و از من فاصله گرفت و روی تخت دراز کشید. خوابم نمیومد برای همین این بار من به سمت حموم رفتم تا شاید با دوش گرفتن کمی بتونم خودمو آروم …

بیشتر بخوانید »